ZŠ Smečno
Základní škola Smečno,okres Kladno

Chci se dozvědět něco zajímavého

Vzpomínáte si na naše povídání na koberci? Vždy jsme vám říkaly, že družina není jen o hraní a vyrábění. Při našich besedách jsme si společně povídali o různých zajímavých událostech. Tato sekce vznikla pro všechny hloubavé hlavičky, které se rády dozvídají něco zajímavého. Nepotřebujete nic, jen zaostřete svá očka a hurá na čtení.

Čísla tísňového volání

Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Zneužití linek tísňového volání je trestné!

 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
 • 155 Zdravotnická záchranná služba
 • 158 Policie ČR
 • 156 Městská (obecní) policie
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Co se děje v první letní den (21.6.)

V první letní den je nejdelší den, který trvá 16 hodin. Zároveň je nejkratší noc a ta trvá 8 hodin. Slunce svítí kolmo na obratník Raka. Od tohoto dne se na severní polokouli (tj. v našich končinách) dny začínají zkracovat a noci prodlužovat.

Světová nej

Více než dvě třetiny naší planety – přesně 70,92% - pokrývá světový oceán. To znamená,že 94% veškeré vody na celé Zemi. Všechen život pochází z moře. Před mnoha miliony let bylo moře domovem prvních jednobuněčných organismů, které se pak dále vyvíjeli. Asi před 400 miliony let žily v oceánu chrupavčité ryby podobné žralokům a lalokoploutvé ryby. Ty jsou pro vědce velmi zajímavé, neboť patří k nejstarším živočichům za světě.

Největší hejna ryb – kojluška tříostrá (Gasterostetus aculeatus) jejíž hejna čítají na 500 miliard jedinců.

Největší rybou – a zároveň největším druhem žraloka je až 18 metrů dlouhý žralok velrybí (Rhincodon typus).

Nejrychlejší ryba – mečoun (Xiphias gladius) dosahuje špičkové rychlosti 90 km/h a je tak nejrychlejší rybou ve světových mořích.

Největší savec – plejtvákovec obrovský je s délkou 25-33 m a váhou 100-150 tun největším živočichem na Zemi. Přes všechna ochranná opatření jsou velryby a tedy i plejtváci ohroženy vymřením. Ve vodách Antarktidy žije například asi tisíc plejtváků obrovských.

Největší dravec na světě – je kosatka s váhou šesti tun.

Největší želva – kožatka velká (Dermochelys coriacea) může vážit až 590 kg.

Největší rak – je velekrab japonský (Macrocheira kaempferi), jeho nohy mají rozpětí necelé dva metry.

Největší a nejrychlejší hlavonožec – krakatice obrovská (Architeuthis dux) dorůstá délky až 30 m.

Největším mlžem – je zéva obrovská (Tridacna giga) vážící až 300 kg a bývá přes 1,5 m široká.

Největší medúzy – jsou medúza modrá a medúza vlasatá (rod Cyanea), které mají zvon o průměru až 4 m a přes tisíc ramen.

Mezinárodní den dětí (1. 6.)

Mezinárodní den dětí (MDD) se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. MDD je dnem kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě, přece všichni známe přísloví - kdo si hraje - nezlobí.

Světový den bez tabáku (31. 5.)

Světový den bez tabáku má za cíl snížit počet osob, které kouří. Tabákový kouř ročně zabíjí milióny lidí ať už aktivně kouřících nebo pasivně. Den bez tabáku soustředí svoji pozornost na prevenci proti používání tabákových výrobků, který vytvořila instituce WHO (World Health Organisation). O Světovém dni bez tabáku ví zřejmě většina z nás, neboť je obvykle spojován i s mediální kampaní.

Den otevírání studánek (31. 5.)

Není ani známo dne obnovení této starodávné tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a z jara čistili studánky. Voda byla (a stále je) pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou. Proto je dnešní den věnován právě otevírání studánek.

Mezinárodní den muzeí (18. 5.)

Mezinárodní den muzeí se slaví po celém světe a v každé zemi je Mezinárodní den muzeí slaven po svém. Nejen v ČR je nejrozšířenější, dnes již prosluslá muzejní noc, což je noc kdy jsou všecha muzea otevřena přes noc a vstupné bývá zdarma či dobrovolné.

Nejvíce majitelů domácích mazlíčků je v Latinské Americe, Rusku a USA

Znáte lidové pranostiky května? 

 • Suchý květen, mokrý červen.
 • Roj včel, který se v máji rodí, za plný vůz sena stojí.
 • Sníh v Máji - hodně trávy.
 • Chladno a večerní mlhy v Máji hojnost ovoce a sena dají.

Mezinárodní den rodiny (15. 5.)

Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemný, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut.

Den Matek (12. 5.)

Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květnou něděli. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. května, a začal se slavit roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit, právě k propagandistickým oslavám a byl přejemenován na MDŽ - Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné dárky, které matky často dostávájí hlavně od svých dětí.

Dvě nejznámější souhvězdí na naší obloze.

Najdete je?

SouhvězdíSouhvězdí

Velký vůz je také součástí souhvězdí Velké medvědice

Souhvězdí

Pojďte se mnou na návštěvu do světa obrů ...

Svět obrůSvět obrů

Sekvojí vždy zelených .......... druzina-smecno

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války (8. 5.)

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války, je věnovaný všem obětem II. světové války. Tento den by měl sloužit jako připomínka jejich chrabrosti, oddanosti zemi a zároveň i jako varování, aby se tato situace nikdy neopakovala.

Den hasičů (4. 5.)

Den hasičů, všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům.

Den slunce (3. 5.)

Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento dne, který je stanoven jako Den Slunce.

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví  od roku 1890. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení.

Stávky, protesty, demonstrace i oslavy se konají po celém světě dodnes

Svátek práceSvátek práceSvátek práce

 

Víte, kde tento most postavili?

Most

MostA proč mosty? Jsou pro člověka spojením, zkratkou, objevováním něčeho nového.

Jak jsou zvířata rychlá?

 • Hlemýžď – 0,005 km/h
 • Lenochod – 0,24 km/h
 • Šváb – 5,4 km/h
 • Krokodýl (na souši) – 17 km/h
 • Had mamba – 20 km/h
 • Tučňák (ve vodě) – 27 km/h
 • Lachtan (ve vodě) – 40 km/h
 • Člověk (sprinter) – 44,7 km/h
 • Vážka – 58 km/h
 • Pštros – 72 km/h
 • Ryba plachetník – 109 km/h
 • Gepard – 115 km/h
 • Poštovní holub – 177 km/h
 • Sokol stěhovavý – 250 km/h

Den Země (22. 4.)

Den země je dnem věnovaným naší planětě a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních osalv dnů Země, které se obvykle konlay při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 k se oslavám dne Země přidala i Česká republika. 22. duben je věnovaný planetě Zemi ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále jsou). Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů. 

Věděli jste, že ...

První zpráva o bramborách na Smečně je z roku 1711. První 4 hrnce bramborů byly poslány z Prahy na Smečno hraběti Jiřímu z Martinic.

První záznamy o školství ve Smečně jsou z roku 1602, to se zde již vyučovalo. Kantor - učitel bydlel a učil na děkanství, a to v jedné třídě.

Věděli jste, že

Velikonoce

hezké čtení o svátcích jara naleznete zde https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice

Jak se slaví Velikonoce v jiných zemích

Spojené státy americké

V Americe nemají hlavním dnem pondělí, ale neděli. Celou oslavu zakončují velkým obědem a sbíráním vajíčkem v domě a po zahradě. Podle tradice totiž zajíček schovává dětem čokoládová vajíčka všude možně a oni je musejí hledat.

Mexiko

V předvečer Velikonoc se v Mexiku po setmění tisíce lidí vydávají do ulic. Mají s sebou tzv. piñaty, což jsou papírové krabice s bonbony a pamlsky. Ty se různě zavěšují a následně se pálí nebo mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí.

Řecko

V den pravoslavných Velikonoc v každém domě probíhá vajíčková bitva. Přesně tak! Všichni členové rodiny po sobě hází vajíčka a cílem je samozřejmě vajíčko o soupeře rozbít!

Řecko

Norsko

V Norsku mají opravdu velmi zvláštní zvyky. Kromě malování vajíček je velkou tradicí řešení kriminálních případů. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy. Ne jinak tomu je v novinách. Samozřejmě také vychází mnoho knih. V těchto dnech jsou dokonce i krabice od mléka potištěny detektivními příběhy.

Norsko

Polsko

V katolickém Polsku si většina lidí nechává své sváteční pokrmy na Bílou sobotu posvětit. Mezi tradiční jídla patří klobásy, šunky a ke všemu se přidává křen, který slouží jako symbol zdraví, ale zároveň utrpení. Pečou se bábovky z kynutého těsta, beránci z cukru a tradičním pokrmem je mazurek – plochý moučník s různými náplněmi. Na Velikonoční pondělí se lidé polévají vodou, což jim má zajistit zdravý a dlouhý život. 

Polsko

Maďarsko

Tradice polévání dívek a žen má zajistit, že budou plodné. Její kořeny sahají do předkřesťanských časů. Muži za to, že své příbuzné a známé něžného pohlaví postříkají parfémem, dostávají velikonoční vajíčka, koláče nebo alkohol.

Maďarsko

Irsko

V Irsku je Velký pátek posvátným dnem. Nesmějí se zabíjet žádná zvířata, nesmí se ani rybařit, pálit nebo opracovávat dřevo. Nikdo se v tento den nesmí stěhovat nebo začínat jakoukoliv práci. Vejce, která jsou v tento den nakladena, jsou označena křížem a každý by měl alespoň jedno takové vejce o Velikonocích sníst. O Velikonoční neděli lidé tančí v ulicích a tak soutěží o Velikonoční koláč. Oblíbenou zábavou je také kutálení vajíček z kopce.

Světový den zdraví (7. 4.)

Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví - WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci.

Věděli jste, že 

 • na Islandu nemají ani jednoho komára
 • pálení ohňů 30. dubna mělo chránit před zlem, čarodějnicemi, které se právě tento den podle pověr měly scházet
 • robot vyslaný na Mars má baterii, která vydrží 14 let!

Víte, že ČEŠTINA dala světu slova:

 • robot
 • pistole
 • dolar
 • houfnice
 • chřipka

Zakleté datum 15. 4.? A důvod, čtěte... 

 • v roce 1212 ve 2:20 ráno se potopil TITANIK - NEPOTOPITELNÁ LUXUSNÍ LOĎ
 • v roce 1989 bylo na stadionu v Anglii ušlapáno 96 lidí
 • v roce 2010 erupce sopky na Islandu zastavila letecký provoz nad Evropou

Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)

Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Nepřipadá na 2. dubna náhodně. Mezinárodní den dětské knihy byl záměrně stanoven na toto datum, neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel (pohádkář) H. Ch. Andersen. Kdo by neznal z dětství třeba Malou mořskou vílu, malého Káje a sněhovou královnu. Knihovníci pořádají v tento den mnoho akcí, třeba Noc s Andersenem. Společnost pro dětskou knihu byla založena v roce 1953 a mezi její první čelny se řadila i známá spisovatelka dětských knih Astrid Lindgrenová. Cílem nejen tohoto dne, ale celého Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu je přinést do dětských rukou četbu, neboť právě knihy podporují dětskou fantazii. Zároveň se snaží upozorňovat na nové dětské knihy. V České republice se můžeme setkat s mnoha projekty podporující dětskou knihu - např. projekt Čteme dětem, který nabádá rodiče, aby četli svým ratolestem.

Blíží se datum 1. DUBNA - APRÍLA.   

Apríl

Tento svátek, dne kdy si dělají lidé ze sebe blázny, není v kalendáři. Neuznává ho ani žádná vláda světa.                                                         

A přeci ho slaví lidé po celém světě a proč? To je zahaleno tajemstvím. První zemí o které se ví, že se zde slavil, je Írán. A to již 1000 let před naším letopočtem. U nás se začal slavit asi před 420 lety.         

Historikové se domnívají, že vznikl z původní oslavy jara, lidé nadšení z konce zimy měli chuť slavit a radovat se a žertovat. 

Mezinárodní den ptactva (1. 4.)

Na první aprílový den, kdy je v plném proudu pohyb tažných ptáků, byla roku 1906 podepsána Mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Česko-Slovenská republika k této konvenci přistoupila až roku 1924. Tento den s zároveň řadí k významným mezinárodním dnům pro přírodu.

Další zajímavé dny v březnu:

 • 1.3.: Den světové přírody
 • 20.3.: Den štěstí a světový den vrabců
 • 21.3.: Mezinárodní den spánku
 • 22.3.: Světový dne vody

Den učitelů v ČR (28. 3.)

Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České rebulice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592). Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.  

Světový den divadla (27. 3.)

"Divadlo žije! Ano přesně tuto větu bychom měli zvolat v tento den, neboť na datum 27. března připadá světový den divadla. Je připomínkou divadelního umění a jeho nesčetných podob. Právě divadlo má nádhernou schopnost propojovat lidi různých kultur, kultury jako takové a zároveň dává prostor pro absolutně nenásilnou formu výchovy a informací. Divadlo je živý organismus a hraje se po celém světě, ve velkých divadelních sálech velkých měst, v malých vískách po světě a nebo třeba i ve vašem obývacím pokoji. Divadlo nám dává emoce, umí rozesmát i rozplakat a umí lidi spojit, to nejen herce na jevišti a celý divadelní ""ancábl"", ale do tohoto kolotoče zapojit i diváky."

České vynálezy - věděli jste to?

1 Kontaktní čočky  - vynálezce Otto Wichterle

Čočky

2 Elektrická tramvaj - František Křižík 

Tramvaj

4 Ruchadlo bratranců Veverků

Ruchadlo

5 Lodní šroub - Josef František Ressel

Lodní Šroub

6 Smolný bleskosvod -  Prokop Diviš

Smolný bleskosvod

7 Kostka cukru

Kostka cukruPůvodně se cukr na celém světě vyráběl v homolích, které vážily půl kilogramu i více.Hospodyně si je doma sekáčkem sekaly na menší kousky, jimiž se sladilo. Ke zlomu došlo v roce 1841. Tehdy se - alespoň podle legendy - při porcování cukrové homole poranila žena tehdejšího ředitele cukrovaru v Dačicích. Svému manželovi za to důrazně vyčinila. Kdyby prý za něco stál, už dávno by něco vymyslel. Aby manželku udobřil, nechal rychle vyrobit několik stovek "pokusných" kostek cukru. Žena a její přítelkyně si nový vynález tak pochvalovaly, že si dačický cukrovar nechal výrobu kostek patentovat a roku 1843 zahájil jejich výrobu. 

8 Objev čtyř krevních skupin - Jan Jánský

Krevní skupiny

9 slovo ROBOT - Karel ČAPEK

 

Den Horské služby v ČR  (24. 3.)

Den horské služby v České republice je na 24. 3. přiřazen na památku roku 1913, kdy v Krkonoších zahynuli dva čeští sportovci v běhu na 50 km. Byli to pověstní Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Úmrtí obou v sobě nese až obdivuhodné obětování, jako důkaz velkého přátelství. Hanč se zranil a Vrbata mu daroval část svého oblečení, bohužel oba zahynuli. Díky tomuto činu se v tento den připomíná jeko den, kdy pomohl člověk člověku v tísni v horách. Horská služba, jako samostantý záchranný sbor, vznikla až v roce 1934, dříve její funkci zastávali vyškolené sbory dobrovolných hasičů, členové různých sportovních spolků a v neposlední řadě i místní horalové.

Hory

BRÝLE, nosíme je, pomáhají nám vše dobře vidět.

Ale víte, že ...

 • pro lepší čtení se nejprve používala skleněná koule plná vody již v roce 4 před naším letopočtem v Říě, to je před 2024 lety
 • další pomůcka podobající se brýlím byl čtecí kámen byl objeven v r. 1000 před 1020 lety

Brýle

 • kde přesně byly poprvé vyrobeny, se neví, většina vědců zkoumajících historii se shodují že asi vznikly v Benátkách nebo ve Florencii (Itálie)
 • první obroučky byly z kostí, zlata i stříbra
 • a tady jsou první namalované brýle na obrazu z roku  1352 před 668 roky

Brýle

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vyučovací hodiny

1. hodina: 7:55 – 8:40
2. hodina: 8:50 – 9:35
3. hodina: 9:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10

Školní facebook

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Pranostika na akt. den

Svatá Teklička doslazuje jablíčka.